Archive for October 25th, 2013

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ.

October 25, 2013 | NEWS | 2 Comments

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ : ਅੱਜ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ [...]